Súčasnosť

V súčasnosti má obec 590 obyvateľov a kataster 1 271 ha. Obec vedie starosta obce Bc. Ján Bobrovský. Obec má 5 členné obecné zastupiteľstvo v zložení: Mária Hirková, Marcel Poprocký, Arpád Brindzák, Vojtech Brindzák a Peter Harvan. V obci pracujú komisie: kultúry a športu, priestupkovej a sťažností a rómskej problematiky. Občanom poskytujeme služby: pohrebnícke, v zdravotnom stredisku: v detskej, zubnej a gynekologickej ambulancii, a stanici záchrannej zdravotnej služby. Občania môžu využívať obecnú knižnicu. Nachádza sa tu: pošta, 2 maloobchodné predajne, pneuservis, lesná správa. Obec prevádzkuje Základnú a Materskú školu, ktoré navštevujú školopovinní z Ratkovej a okolia. Obec ďalej prevádzkuje vo výrobnom období na prevádzkovanie liehovaru aj Pálenicu.