Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09.12.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 09.12.2016 (v piatok) o 15:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Ratkovej.