Aktuality

Návrh rozpočtu obce Ratková pre rok 2017

Obec Ratková dňom 24.11.2016 zverejnila "návrh rozpočtu obce Ratková pre rok 2016" na pripomienkovanie. Dokument návrhu rozpočtu je verejnosti sprístupnený v sekcii "vývesná tabuľa" v dvoch častiach.