Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Rákoš 2015-2024 - dátum zverejnenia: 12.11.2015

Obec Ratková, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o strategickom dokumente - PHSR obce Rákoš 2015-2024. Oznámenie je verejnosti sprístupnené po dobu 14 dní odo dňa jeho zverejnenia. Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty".