Aktuality

VÝZVA - ochrana pozemkov pred zaburinením
Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odborupozrňuje a vyzývakaždého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili

«      1   |   2