Objednávky

Zverejňovanie objednávok
Rok 2018
pdf Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Rekonštrukcia telocvične - W-ecopower, s. r. o., Prešov, zverejnené: 27.04.2018
pdf Objednávka_oprava chladiarenského zariadenia_03.05.2018
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2017
pdf Objednávka - Stavebný dozor pre projekt: Výstavba zberného dvora v obci Ratková; zverejnené: 7.8.2017
pdf Objednávka - Projektová dokumentácia - Výstavba zberného dvora v obci Ratková
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2016
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2015
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2014
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2013
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2012
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2011