Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2017
pdf Objednávka - Stavebný dozor pre projekt: Výstavba zberného dvora v obci Ratková; zverejnené: 7.8.2017
pdf Objednávka - Projektová dokumentácia - Výstavba zberného dvora v obci Ratková
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2016
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2015
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2014
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2013
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2012
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Objednávky 2011