Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva oprava cesty Repište
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
pdf Zmluva o dielo č.5/2011
pdf PRK Zmluva o dielo Gál Tibor
pdf PRK zmluva o dielo Vodales
pdf ZMLUVA O DIELO - Úprava verejných priestorov na autobusovej zastávke v Ratkovej
pdf KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA - rodinný dom súp. č. 156
pdf Zmluva o dielo - EKOLINES, s. r. o. - projektové práce - zberný dvor
pdf Sprostredkovateľská zmluva - ENVIROTREND, s. r. o. - bytový dom
pdf Zmluva o dielo - EKOLINES, s. r. o. - projektové práce - bytový dom
pdf Sprostredkovateľská zmluva - ENVIROTREND, s. r. o. - zberný dvor
pdf Zmluva o bežnom účte VÚB, a. s. - Dodatok
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - Eproject, s. r. o.
pdf Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Rekonštrukcia a modernizácia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
pdf Kúpna zmluva - kamerový systém
pdf Nájomná zmluva - MDS - Danka Chichová
pdf Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - FAGUS SR, s. r. o.
pdf Zmluva o uverejnení inzercie - Mediatel, s. r. o.
pdf Zmluva o reklame - Obec Lubeník
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ivan Chicho
pdf Zmluva o poskytnutí služby - 4D, s. r. o., Liptovský Mikuláš - Publicita a informovanosť - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Mandátna zmluva - Stavebný dozor, s. r. o., Stropkov - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Zmluva o dielo č. 3/2015 - BASTAV, s. r. o., Tisovec - stavebné a rekonštrukčné práce - 1. ČASŤ (str. 1-17) - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Zmluva o dielo č. 3/2015 - BASTAV, s. r. o., Tisovec - stavebné a rekonštrukčné práce - 2. ČASŤ (str. 18-32) - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Zmluva o dielo č. 3/2015 - BASTAV, s. r. o., Tisovec - stavebné a rekonštrukčné práce - 3. ČASŤ (str. 33-42) - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Zmluva o dielo č. 3/2015 - BASTAV, s. r. o., Tisovec - stavebné a rekonštrukčné práce - 4. ČASŤ (str. 43-56) - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 13/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 14/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 15/2015 JLM
pdf Kúpna zmluva - HDtech plus, s. r. o., Liptovský Mikuláš - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Kúpna zmluva - Unique medical, s. r. o., Bratislava - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Kúpna zmluva - Unique medical, s. r. o., Bratislava - dátum zverejnenia: 04.05.2015
pdf Zmluva o dielo - Aproving, s. r. o. - vypracovanie projektu MŠ Ratková
pdf Kúpna zmluva - Dom smútku
pdf Mandátna zmluva - Inpro Poprad, s. r. o.
pdf Zmluva o užívaní poľovného revíru - PZ Sihoť Hrlica
pdf Nájomná zmluva - Dávid Jurek - MDS posilňovňa
pdf Zmluva o dielo - Advis, s. r. o., Revúca - 1. časť, dátum zverejnenia: 22.02.2016
pdf Zmluva o dielo - Advis, s. r. o., Revúca - 2. časť, dátum zverejnenia: 22.02.2016
pdf Zmluva o dielo - MODUL, .s.r.o., Rožňava - 4x4 BJ Nízky štandard
pdf Rámcová mandátna zmluva INTERPROFIS, s. r. o., Prešov
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti - INTERPROFIS, s. r. o., Prešov
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny od 01.01.2017
pdf Mandátna zmluva - Project ESF, s.r.o., Prešov - Projekt 4x4 B. J. Ratková
pdf Zmluva o dielo - W-ecopower, s. r. o., Prešov - žiadosť o náj. byty 4x4
pdf Zmluva o dielo - W-ecopower, s. r. o., Prešov - vodovodné prípojky 4x4 BJ
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - MODUL, s. r. o., Rožňava - 4x4 bj
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 01 17 02 Brantner Gemer, s. r. o., Rimavská Sobota
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 02 17 02 Brantner Gemer, s. r. o., Rimavská Sobota
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 1417 Brantner Gemer, s. r. o., Rimavská Sobota
pdf Mandátna zmluva_verejné obstarávanie_Denebola, s. r. o., Poniky
pdf Zmluva o dielo_RealPlus Stav, s. r. o., Banská Bystrica
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - ADVIS, s. r. .o., Revúca - Obnova obalových konštrukcií objektu MŠ v obci Ratková - zvýšenie energetickej efektívnosti
pdf Zmluva o uverejnení inzercie Mediatel Banská Bystrica, dátum zverejnenia: 04.04.2017
pdf Príloha k zmluve o uverejnení inzercie Mediatel Banská Bystrica, dátum zverejnenia: 04.04.2017
pdf Zmluva o dielo - Výstavba zberného dvora Ratková_Interprofis, sro, Prešov
pdf Zmluva č. 147323 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR, zverejnená: 21.06.2017
pdf Zmluva o dielo_ŽoNFP_Miestna občianska poriadková služba v obci Ratková_W-ecopower, s. r. o., Prešov, dátum zverejnenia: 29.06.2017
pdf Darovacia zmluva - špeciálny hasičský automobil - automobilová plošina
pdf Zmluva o triedení odpadu v obci Ratková - ENVI-PAK, a. s., Bratislava
pdf Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1009201511 ENVI-PAK, a. s., Bratislava
pdf Zmluva o poskytovaní služieb_WEBY GROUP, s. r. o., Zvolen
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb WEBY GROUP, s. r. o
DOHODY - Aktivačná činnosť § 52
pdf Dohoda č. 2/§52/2014 NP VAOTP SR-3
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 2/§52/2014
pdf Dohoda č. 11/§52/2014 NP VAOTP SR-3
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 11/§52/2014
pdf Dohoda č. 20/§52/2013 NP VAOTP SR-2
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 20/§ 52/2013
pdf Dohoda č. 46/§ 52/2014
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 46/§ 52/2014/ŠR
pdf Dohoda č. 9/§52/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 29/§52/2015/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k DOHODE č. 9/§52/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 38/§52/2015/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 38/§52a/2016/ŠR
pdf Dodatok č. 2 k Dohode 38/§52/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 8/§52/2016/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 8/§52/2016/ŠR
pdf Dodatok č. 2 k Dohode 8/§52/2016/ŠR
pdf Dohoda č. 17/30/052/92 NP PZ VAOTP - 2
DOHODY - Menšie obecné služby
pdf Dohoda č. 30/2014/MOS
pdf Dohoda č. 29/2014/MOS
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 29/2014/MOS
pdf Dohoda č. 50/2014/MOS
pdf Dohoda č. 80/2014/MOS
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 80/2014/MOS
pdf Dohoda č. 137/2014/MOS
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 137/22014/MOS
pdf Dohoda č. 171/2014/MOS
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/2015/MOS
pdf Dodatok č. 2 k Dohode č. 16/2015/MOS
pdf Dohoda č. 33/§12/2015/MOS
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 33/§12/2015/MOS
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 17/30/012/17
DOHODY - § 50 j
pdf Dohoda č. 1/§50j/NS/2014/NP VAOTP SR-3
pdf Dohoda č. 3/§50j/NS/2014/NP VAOTP SR-3
pdf Dohoda č. 10/§50j/NS/2014/NP VAOTP SR-3
pdf Dohoda č. 16/30/50j/1
pdf Dohoda č. 16/30/50j/8
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 16/30/50j/8
pdf Dohoda č.17/30/50j/18
pdf Dohoda č. 17/30/50 J/18
DOHODY - 32 hodinoví
pdf Dohoda č. 11/§ 10/2014
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 11/§ 10/2014
pdf Dodatok č. 2 k DOHODE č. 11/§ 10/2014
pdf Dohoda č. 1/§ 10/2015
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 1/§ 10/2015
DOHODY - Dobrovoľnícke služby § 52 a
pdf Dohoda č. 54/§52a/2014/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 54/§ 52a/2014/ŠR
pdf Dodatok č. 2 k Dohode č. 54/§52a/2014/ŠR
pdf Dohoda č. 26/§52a/2015/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 26/§52a/2015/ŠR
pdf Dodatok č. 2 k Dohode č. 26/§52a/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 57/§52a/2015/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 57/§52a/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 86/§52a/2015/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 86/§52a/2015/ŠR
pdf Dodatok č. 2 k Dohode 86/§52a/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 131/§52a/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 170/§52a/2015/ŠR
pdf Dohoda č. 2/§52a/2016
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 2/§52a/2016/ŠR
pdf Dohoda č. 33/§52a/2016/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 33/§52a/2016/ŠR
pdf Dohoda č. 95/§52a/2016/ŠR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 95/§52a/2016/ŠR
pdf Dodatok č. 2 k Dohode 95/§52a/2016/ŠR
pdf Dodatok č. 3 k Dohode 95/§52a/2016/ŠR
pdf Dohoda č. 17_30_52a_104_NP PZ VAOTP-2
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 17/30/52a/225/NP PZ VAOTP-2
pdf Dodatok č. 1 k dohode 17/30/52a/104/NP PZ VAOTP-2
DOHODY § 54
pdf Dohoda č. 19/2015/§54-VZ
pdf Dohoda č. 27/2015/§54-VZ
pdf Dohoda č. 2/2016/§54 - ŠnZ
pdf Dohoda č. 12/2016/§54 - ŠnZ
pdf Dohoda č. 16/30/054/206
pdf Dohoda č. 27/2017/§54 CnTP - A3
pdf Dohoda č. 11/2015/§54-ŠnZ
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 11/2015/§54-ŠnZ
pdf Dohoda č. 25/2015/§54-ŠnZ
pdf Dodatok č. 1 k Dohode 25/2015/§54-ŠnZ
pdf Dohoda č. 17_30_054_108
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 27/2017/§54 - CnTP - A3
pdf Dohoda 17_30_054_135 CnTP-A3